5 предимства на Каммената ограда

Kamennata-ograda

Каменната ограда – красота, стил и практичност.

Качеството на каменната ограда зависи от естеството на използваните камъни при нейната направа. В България се среща голямо разнообразие от различни скални породи. Понеже камъните са тежки и пренасянето им е скъпо, обикновено се предпочита да се доставят от възможно най-близо. В частните градини обикновено се използват необработени или полуобработени камъни. Ето някои основни характеристики.

От древни времена каменните зидове са подчертавали връзката на градината с природата. Има 3 основни групи скали, които се използват за изграждане на огради от камъни. Това са  вулканични скали, метаморфните скали и седиментните скали.

Най-твърдите скали са тези с вулканичен произход като: сианит, гранит и базалт, те са и най-тежки. Те са много здрави и твърди като острите и тънки ръбове се разрушават изключително трудно. Поради това те имат по-груб ефект когато се използват в не-обработен вид. Обработката на вулканични скали до „квадри“ е много скъпо и затова те се използват по-рядко за тази цел. „Квадра“ е зидария от обработени предварително установени размери и форми. Зидариите от цепени камъни са едни от най-предпочитаните сред градинарите.

Втората голяма група са метаморфните скали. Те са широко разпространени у нас. Към тази група спадат: мраморите, варовиците, шистите, гнайсите, и др. Те са с по-малка плътност и здравина.  Повлияват се по-бързо от атмосферните влияния и когато остареят придобиват вид типичен за повърхностните – открити камъни. Острите ъгли се разрушават лесно, поради което оградите направени от тях са с по-добри декоративни качества. Обработката на мраморите, варовиците и др. е много по-лесна и евтина в сравнение с тази при вулканичните породи. Шистите и гнайсите имат сравнително правилна слоеста форма при добива си. Затова те рядко се обработват допълнително. Оградите от камъни с различен произход притежават характерна пъстрота.

Каменната ограда – красота, стил и практичност.

Каменната ограда красота и стил

Третата група са седиментни скали. Към тях се отнасят: пясъчника, бигора, травертина, мергелните скали и др. По същество варовика също е седиментна скала, но по твърдост е по-близък до метаморфните.Това са най-меките и лесни за работа камъни. Макар, че са красиви, леки и лесни за работа, тези скали са и най-слаби. Поради това не бива да се използват за огради изискващи голяма здравина, както и при каменни стени със височина над 2 метра.

Каменната ограда е отличен фон за цветна леха. Интересни са и речните камъни, които имат приблизително еднаква заоблена форма. Те се използват като строителен материал, там където други камъни няма, или се намират трудно. Строителството с тях е трудно и специфично.

Каменна ограда Градина БГ

Най-важнато за една каменна ограда, обаче, е нейната зидария. Избора на зидария се прави като се съобразявате с две основни условия: декоративен ефект (да подхожда на останалите архитектурни елементи в градината) и цена. За разлика от оградите направени от изкуствени материали върху естествения камък процъфтява живот.

Когато терасираме двора, трябва да се стремим да използваме един и същи вид декоративни камъни и зидария навсякъде. Така че да се създаде впечатление за цялостна композиция.

Фирми които предлагат различни решения ще откриете в категория 🎹 Градински огради в Градина БГ.

Отговорете