💵 Градински настилки 💧 Поливни системи 🍃 Озеленяване София

БРЕЖАН ПАРТНЕРС VIP

logo-Brezhan-Partners

Озеленяване – Брежан Партнерс ЕООД

Озеленяване Брежан Партнерс ЕООДОзеленяване - Брежан Партнерс ЕООД

 

Софийската фирма БРЕЖАН ПАРТНЕРС /“Brezhan Partners“ Ltd./ се занимава с ландшафтно проектиране на зелени площи в частни градини. А също така и на жилищни и вилни сгради, хотели, ресторанти, паркове и улици.

Озеленяване - Брежан Партнерс

Предлагаме цялостно изграждане на предложеното проектно решение. Като това включва помпени станции, дренажи и отводнителни съоръжения, изкопни и насипни работи, вертикална планировка. Извършваме и изграждане на автоматизирана напоителна система, осветление и последваща поддръжка.

Озеленяване – Брежан Партнерс ЕООД, винаги на разположение.