Градински настилки 💵 Озеленяване София 🍃 Интериорно озеленяване 👨‍🏫

ФЮЧЪР ГАРДЪН ООД

Fiuchar-Gardan-Logo

Фючър Гардън  озеленяване.

Фючър Гардън - озеленяване

Фючър Гардън ООД съществува от 2009г. на пазара и е разработена от задружен екип от квалифицирани ландшафтни архитекти с пълна проектантска правоспособност.

Фючър Гардън - озеленяване и проектиранеНие сме задружен екип от квалифицирани ландшафтни архитекти с пълна проектантска правоспособност членове на KAБ, СЛА и EFLA, с участия в различни прояви от сферата на озеленяването и ландшафтната архитектура. членове на Съюзът на Ландшафтните Архитекти за България /СЛА/ и членове на IFLA (Международна федерация за ландшафтна архитектура).

Фючър Гардън - озеленяванеНие наблягаме на иновативност, креативност, доверие и прозрачност при организиране на работния процес. Стимулът ни за работа е коректното отношение, което прави процеса по проектиране, изграждане и поддържане по-лек и създава удоволствие при изпълнението му. Затова ние държим на добрите взаимоотношения с Клиентите.

Фючър Гардън - озеленяване СофияФючър Гардън ООД предлага професионални консултантски услуги и концептуални решения с нови виждания, насочени към Вашата градина;

Подготвяме пълен набор от проектна документация по част „Паркоустройство и Благоустройство“;

Фирмата изготвя експертни оценки и становища по чл.19, ал.4 от ЗУЗСО. Дейностите, които предлагаме са:

– Проектиране, изграждане и поддържане на зелени площи, градини и обществени зони ;
– Изграждане на декоративни настилки, плочопътеки архитектурни и инженерни съоръжения – подпорни стени, стъпала, дървени конструкции;
– Вертикално планиране, укрепване на откоси
– Вертикално планиране на терен, поливни системи, покривно озеленяване;
– Косене на високи треви, почистване на запустели терени
– Украса, зацветяване и интериорно озеленяване;
Паркова мебел – проектиране и изработване на навеси, перголи, цветници
– Скални цветни кътове и алпинеуми, зацветяване
– Консултация, диагностика и борба с вредителите по декоративната растителност;
– Полагане на паркинг елементи от бетон и пластмаса
– Поливни системи
– Професионално консултиране в областа на озеленяването, концептуални решения. Kонсултации и заверяване на документи при проектиране и изграждане на обекти за озеленяване.

Фючър Гардън – озеленяване.

В края на лятото… At the end of the summer…

Публикувахте от Future garden LTD /Фючър гардън ООД/ в Вторник, 26 септември 2017 г.