Градински центрове 🌳 Градинска техника 🛠 Озеленяване страната 🌷

Градински център ФЛОРА ДИЗАЙН

Logo

Градински център ФЛОРА ДИЗАЙНГрадински център ФЛОРА ДИЗАЙН ЕООД е с основна дейност: проектиране, изграждане, поддържане и ремонт на паркови площи. Развива и търговска дейност, производство и внос на посадъчен материал от декоративни дървета и храсти, сезонни цветя, тревни смески, изграждане на подземни поливни системи. Фирмата разполага с високо квалифициран персонал за реализация на всички видове работи свързани с дейността и, а именно:
изготвяне на идейно – дендрологични проекти,трасировъчни и посадъчни чертежи;
проекти за изграждане на автоматизирани подземни поливни системи и капково напояване;
изготвяне и съгласуване на паркоустройствени проекти;
реализация и изпълнение на проектираните обекти и съоръжения;
професионално затревяване;
поддържане на зелени площи;
Градински център ФЛОРА ДИЗАЙН ПловдивЦентралния офис и шоурум Градински център „ФЛОРАДИЗАЙН“, се намира в гр.Пловдив,“Голямоконарско шосе”-5км /на изхода за София/.Там на територия от 8500м2 функционира градински център ,производствена база за контейнерни декоративни храсти и 1000м2 оранжерия за производсво на разсади за декорат.иглолистни и широколистни дървета и храсти и сезонни цветя.

Градински център ФЛОРА ДИЗАЙН е вносител на ГРАДИНСКИ ИНСТРУМЕНТИ   KENT & STOWE от Великобритания

Фирмата е основана и се управлява от специалисти ландшафтни архитекти:
ланд. арх. Ралица Стоянова Танкова, ланд.арх. Ангел Д. Богданов
GSM : 0889 510 190 GSM : 0888 602 449