Овощни и зеленчукови разсадници, оранжерии 🍐 Посадъчни материали 🌱 🌿Био фирми, био ферми

КОМОСС ООД

logo-Komoss

Овощен разсадник Комосс.

Овощен разсадник Комосс

В Овощен разсадник Комосс,  гр. Дупница се произвежда посадъчен материал от различни сортове ябълки, сливи, праскови, кайсии,череши, круши и други овощни видове. Oвощният разсадник в гр. Дупница е един от най-старите в страната, създаден е през 1954 год. Био разсадник Комосс произвежда био зеленчуци и био плодове. Също така предлагаме разсади на билки и цветя.

Овощен разсадник Комосс ДупницаТова е най-големия овощен разсадник в Югозападна България, подготвил  е през годините много специалисти, създадена е маточна база, там са произведени повечето фиданки от съществуващите черешови и ябълкови масиви на бившите ТКЗС-та в областта. Ежегодната продукция е достигала до 800 хиляди броя фиданки, които се реализирали не само в страната, но и в чужбина.

С посадъчен материал от овощния разсадник в Дупница са създадени овощни градини в Ирак, Мароко, Либия, Молдова, изнасяни са овощни дръвчета и за Франция, Германия и други страни. През 2001год. държавната фирма Комосс се приватизира и овощния разсадник става частен. През последните години Биостопанство Комосс възроди традициите на овощарството в региона, създадохме нови маточни насаждения, внедрихме нови сортове.

В тясно сътрудничество със специалистите от регионалните служби по растителна защита и апробация и семеконтрол произвеждаме висококачествен посадъчен материал от всички застъпени в страната видове. Ежегодно се стремим да обогатяваме видовия и сортов състав, внасяме посадъчен материал от Турция, Гърция, Сърбия.

Овощен разсадник Комосс.

През последните години с овощен посадъчен материал от нашия разсадник бяха създадени стотици декари овощни градини в цялата страна – Силистра, Ивайловград, Пазарджик, Кнежа, Кюстендил и други региони. Наши клиенти са кандидатствали успешно по програма „Сапард”, по програмите на ДФ „Земеделие” и ПРСР.  Овощен разсадник Комосс засади собствена орехова градина с площ от 70 дка и смесено насаждение с площ от 20 дка. От 2007 год. Разсадника се ръководи от специалист агроном г-жа Витанова.

Овощен разсадник Комосс – град Дупница.