Градинска техника 🛠 Декоративни разсадници 🌴 Озеленяване страната 🌷 ⛳ Затревяване зачимяване хидропосев

Озеленяване ИНТЕР ТОРГО

logo-Inter-Torgo

ОЗЕЛЕНИТЕЛ – Професионално озеленяване Пловдив.

Озеленяване Пловдив ИНТЕР ТОРГО

Първа на пазара в професионалното озеленяване и поддържане

– Озеленяване,  затревяване,  тревни чимове

Абонаментно ПОДДРЪЖАНЕ
Все по- търсена услуга за тревните и зелени площи в дома, хотела, заведението или обществени обекти. Предлагаме машини за косене и обработване на големи пространства.
Видове услуги – Косене, изнасяне на окосената трева, есен и пролет аериране!
Хидропосев  – Важно за живота на тревата .
Торене за жива и активна трева. Оформяне на дървета ,храсти и живи плетове. Озеленяване, обезпаразитяване с/у вредители по растенията, както комари и насекоми.

Фирма Интер Торго извършва затревяване с хидропосев или тревен чим.
Тревен килим постигаме с машина – чрез хидропосев или готов тревен чим.
Хидропосевния метод е нов за България, но ефективен за постигане на свежа трева.
Семето чрез впръскване по налягане се набива в земята, заедно с мулч, хидростартер, специално лепило .

АЕРИРАНЕ – удължаване живота на тревата
Арирането все повече доказва предимствата си за здрава трева и удължава живота на тревата Аерирането изважда вплетените в корените ситни тревни частици , които са оформили тревна тапа, която не позволява обмена на кислород.Дори и да торите ,без аериране торовете не могат да достигнат до коренчето.След аериране се забелязва използаването на по малко количество вода.

професионалното озеленяване и поддържане. Изполваме нови материали и средства с/у плевели и удобно поддържане на растенията .
Творчески начин за оформяне на градината, използване на нови съвременни видове растения, вмъкване на цвят чрез растенията и цветни естествени кори /мулч/

Изграждане на нови тревни площи; Красивата зелена градина не може без поливна система – изграждане на поливни системи; Фирмата е с най-голямата численост на човеко-ресурс; Има на разположение техника и собствени транспортни средства

Професионално озеленяване Пловдив.

Професионално озеленяване Пловдив.

 

Фирмата ни следи всички новости в сферата на ОЗЕЛЕНЯВАНЕТО.

Имаме многогодишни договори за поддържане и ново-изграждане на нови обекти:
„Гранд хотел“ /Новотел/ Пловдив; „Метро „ ; “Билла“- Пловдив , Габрово ,Бургас; “Либхер Хаусгорете Марица”; “Доминов Консуматив”; „Медицински колеж“; „Ситроен „; „Бенч Марк“; Практикер“; “Чайка фарм“; „Маниш текстил“; бензиностонции „Марж“; „ИМС Напредък“; “Стабил Инженеринг Алфа “; хотел „Марица 4; „М ТЕЛ „ Пловдив; строителна компания „Арнаудов“ , Kings tobaco,Турска резиденция София и Пловдив, Европейски програми, Панагюрище Асарел Медет, Панагюрски колонии, Габрово фабрика за трокотаж Intimisimi,
“COMMPUTER SYSTEMS & Software”; Международен панаир Пловдив; “Либра”АД; “Агро ЕРГ“ Холдинг и много други частни обекти в Пловдив и извън града.

Разсадник и Градински Център – видове растения:
– чимове /готови зелени пътеки за ефект ВЕДНАГА
– иглолистни -ниско растяща храстова и дървестна растителност
– широколистни -ниско растяща храстова и дървестна растителност
– пълзящи, увивни, почвопокривни, кълбовидни, бордюрни, цъфтящи, различно сезонно
обагрящи се
– едногодишни, многогодишни

Използваме и новите технологии за времето. Фирмата работи от 1992г. Има изпълнени над 200 обекта на територията на страната, както и поддръжката им.
ОЗЕЛЕНИТЕЛ – Професионално озеленяване.