Изграждане на зелени площи

Ozeleniavane-fiuchar-gardan

Фирма за контакти:

ФЮЧЪР ГАРДЪН ООД

Изграждане на зелени площи.

Фирмата предлага следните услуги по изграждане:

изграждане на частни градини, вилни сгради и имоти по изготвен проект;
реконструкция на съществуващи градини, паркове и градски пространства, улици и улични пространства;
възстановяване на нарушени терени – тревни, дървесно- храстови групи и зацветени площи;
монтаж на детски площадки;
изграждане на декоративни настилки, водни ефекти, скални кътове и алпинеуми, паркинг елементи, стъпала, подпорни стени, паркова мебел – пейки, перголи, беседки ;
изграждане на покривни градини и вертикално озеленяване;
интериорно озеленяване;
украси и декорации на пространства;

Изграждането включва:

Предпроектни проучвания на състоянието на терена/ предварителни работи;
Пренасяне на обекта върху терена (трасиране на обекта);
Изграждане на алейната мрежа и съоръжения;
Засаждане на дървесно- храстови групи;
Подготовка на терените за затревяване.

Подготовката включва почистване от строителни материали и отпадъци, обработка с хербициди, подхранване на терена и доставка на нова почва, при необходимост.
Затревяването се извършва чрез смески от семена за бърз ефект.

Изграждане на зелени площи.