Щамбова роза

310plakatmodeljpg_bg

Фирма за контакти:

ФЛОРОВ - 2 ООД

Характерно за тази група рози е високото стъбло,
което от дивачка подложка и достига височина 1.20 – 1.50 м.
В литературата тези рози са известни като щамбови рози.
Тъй като междинника и корените са дивачка, щамбова рози са много студоустойчиви.