Tаблетки ТERAWET + TERAFOOD

Tabletki tERAWET TERAFOOD

Фирма за контакти:

ВАНКО 97 ЕООД

Tаблетки ТERAWET + TERAFOOD.

ЗА ДА НЯМА ЖАДНИ И ГЛАДНИ ПОЧВИ, използувайте таблетките ТERAWET + TERAFOOD! На външен вид продуктът представлява 14 и 20 грамови кафяви таблетни пресовки. В съдържанието им са включени 3 или 5 грама от абсорбиращите водата кристали и 11 или 15 г. натурални хумати. Така се решава въпросът с подхранващия ефект на суперабсорбента. Както и създаването на възможност за внасяне в почвата след засаждане. При еднократно влагане в зоната на кореновата система и последващо поливане или дъждуване, в набъбналите гранули на TERAWET се задържат за 10 години хранителните съставки на TERAFOOD. Те остават на разположение на растенията без да се отмиват.

Запазва се екологичната чистота, защото добавената от хуматите органика е от природен тип и напълно съвместима с изискванията на биологичното земеделие. Съдържанието на Ca, Mg, K, Fe, Mn, Ph, N и др. макро и микро- елементи в усвоима форма, както и присъствието на чист хумус обуславя подхранващия ефект и сериозното ускоряване на растежните процеси. Новият съчетан продукт се внася в коренообитаемия слой. Както при засаждане, така и впоследствие,когато се прояви недостиг на влага или хран.вещества.

Tаблетки ТERAWET + TERAFOOD.

Съобразно съдържанието на водозадържащия елемент TERAWET и естествената органика на хуматите, се препоръчват следните дозировки за употреба,съответно: 1. За трайни насаждения: -овощна и декоративна дървесна растителност: по 2 таблетки в кореновата сиситема; -храстови видове /лозя, рози, арония, касис, малини, къпини, лекарствени и етерично-маслени култури, както и декоративни растения/,съответно по 1 таблетка в коренообитаемия слой; 2. За зеленчукови култури /оранжерийни или полеви/, както и за цветни градини и саксийни растения- по 1/2 таблетка под всеки корен. След внасяне на таблетките,те се покриват с почвен слой, полага се посядъчният материал, затъпква се и тогава се полива обилно. Тази елементарна технология зарежда вашата растителност за дълъг период от време, намалявайки драстично разхода на вода и торове, като ви облекчава от грижи и труд за отглеждането й.

Tаблетки ТERAWET + TERAFOOD.