Живи и отсечени коледни елхи от АБИЕС

Ela-konteineri

Фирма за контакти:

ГРАДИНСКИ ЦЕНТЪР АБИЕС

Отсечени коледни елхиГрадински център АБИЕС предлага живи и отсечени коледни елхи.
Цената на отрязаните елхи варира според размерите: от 7.00 до 15.00 лв.,
А на живите 20-25 лева, в зависимост от различни видове ели.

Живи и отсечени коледни елхи на конкурентни цени.

Дейноста на разсадник Абиес е свързана с производство на фиданки от различни иглолистни и широколистни горскодървесни и храстови видове за озеленяване и залесяване.