Какво означава думата градина?

Znachenie-Gradina

Какво означава думата градина?

Според по-старите речници думата градина означава оградено място. По-късно смисълът и се променя и думата градина означава не толкова оградено, колкото засадено с растения място. Място, което изисква много по-големи грижи и работа отколкото нивата. В този смисъл в българския език има понятие овощна, зеленчукова, цветна градина и лозе.

Класифицирани според същността им, първите две и лозето са градини, които носят на хората непосредствена полза, докато цветната градина служи за наслада и почивка и затова е косвено полезна за човека. Разбира се тук не става дума за оранжериите за цветя, чиято цел е също да се извлича полза. Красиво подредената цветна градина е и произведение на изкуството. Това е така, защото градинарят оформя пространството, като групира растенията, което прилича на изкуството на архитекта.

Архитектурата и градинарството обаче с различни средства преобразяват предоставеното им пространство. архитектът работи с мъртва материя, а ландшафтният архитект с жива, непрекъснато променяща се по отношение на големината, цветовете и функциите си.

В платформата Zeleno BG, ще намерите 92 фирми за ландшафтна архитектура, разделени в две категории според адреса на регистрация: озеленяване страната и озеленяване София. Изберете си такава, която ще ви свърши най-добре работа.

Отговорете