След всяка градушка подхранвайте с листен тор

Listen-tor

След всяка градушка подхранвайте с листен тор.

Когато времето е неустойчиво, това е предпоставка за падане на градушки. Употребата на листни торове е най-бързият и ефективен начин за възстановяване на зеленчуците след градушка. А също така и за допълване на ресурса от хранителни елементи. Листното торене помага също за управление на развитието на растенията, на добивите и качеството на продукцията.

Листните торове са отлично средство за повишаване пластичността на растенията срещу физични и биологични фактори. Приложението им не е разход, а инвестиция в рентабилността на производството, с многократна възвръщаемост.

Препоръчително поне част от зеленчуковите лехи да са защитени от мрежи. Защитни мрежи можете да си набавите от фирма Гимекспорт АД. Както вече споменахме след всяка градушка е желателно растенията да се подхранят с листен тор. Зеленчуците усвояват много бързо храната, предоставена чрез листно торене. То осигурява по-добро хранене и възможност на културите да превъзмогнат смущенията, настъпили в развитието им след градушката.

Този вид торене увеличава се значително съдържанието на хлорофил и се активизира фотосинтезата на листата. Всичко това стимулира образуването на нови листа, които компенсират повредената листна маса. Листното торене повишава значително растителния имунитет – отбелязва се много по-слабо нападение от гъбни болести и вредители.

Листен тор за зеленчуци можете да купите от фирмите в категория 🔐🍀 Растителна защита в Градина БГ.

Коментирайте

Отговорете