Трябва ли да колтучим доматите ?

Kultuchene-domat

Трябва ли да колтучим доматите?

Въпреки че звучи сложно, колтученето на доматите е лесна работа. Ако го направите навреме (късна пролет и през лятото), ще получите по–голям добив от любимите ви домати! Също така, колтученето осигурява по-добро осветление и по- добро аериране. И не на последно място намалява опасността за развитие на болести и паразити.

Колтученето представлява отстраняване на страничните разклонения по главното стъбло на доматите. Извършва се най-вече при индетерминантните (високостеблени) и полудетерминантните (средноостеблени) сортове и хибриди.

Обърнете внимание, че ако не направите колтучене, цъфтежът и плододаването на доматите се забавя. Процесът е лесен и бърз – премахването на колтуците се извършва на ръка или с нож. Най- добре направете това, докато разклоненията са още малки и се отстраняват бързо и лесно и не оставят рани по растението.

Не се колтучат отглежданите детерминантни домати, известни на любителите като безколови домати. При тях всяко разклонение завършва с цветна китка и по този начин спира растежът във височина. В резултат тези растенията не формират стъбло. Външният им вид е като на храстче, отрупано с цветни китки, а по-късно и с плодове.

Коментирайте

Отговорете