Пръскайте против плодови червеи

Yabalki-darvo

Пръскайте против плодови червеи !

Химичната борба е най-ефикасна срещу гъсениците на плодовите червеи. Tретирането се извършва от момента на излюпването до навлизането им в плода и 2 дни след това, когато се хранят непосредствено под кожицата на плода и при преминаването от един плод в друг.

Препоръчително е пръсканията срещу ябълковия плодов червей да се правят по сигнал на местните служби. отговарящи за растителната защита. Тези служби следят развитието на неприятеля.

Ябълковият плодов червей развива две поколения годишно. Той зимува като гъсеница в пашкул под старата и напукана кора на дърветата, подпорите, амбалажа и др. Пеперудите от първото поколение летят през май до началото на юли, а на второто – през юли до началото на септември.

Пръскайте против плодови червеи.

Моментите за пръскане се определят от отделите за растителна защита към Областните дирекции по безопасност на храните, в които се проследява развитието на плодовите червеи.

Първото третиране се прави 8-15 дни след установяването на началото на летежа на пеперудите от първо поколение. Препоръчително е първоначално да се използват инсектициди, които са с по-дълъг карантинен срок.

Използвайте регистрирани препарати като, Вазтак нов 100ЕК – 0,0125%, Дурсбан 4Е – 0,2%, Децис 2.5ЕК – 0,03%, Карате Зеон 5КС – 0,02%, Мадекс Топ – 10мл/дка и др.

Специално за борба с гъсениците на източния плодов червей се препоръчва изрязване на нападнатите леторасти.

Коментирайте

Коментари (1)

Отговорете